Mājas siltuma zudumu aprēķini

Koeficienti (К)

К1 - Logi Trīskāršā stikla pakete Divkārša stikla pakete Vienkāršie (divkāršie)
0,85 1,0 1,27
K2 - Sienas Laba izolācija dz/betons, ķieģeļi (2), siltinātājs (150 mm) Slikta izolācija
0,85 1,0 1,27
К3 - Logu un grīdas laukumu atbilstības
10% 20% 30% 40% 50%
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
K4 - Ārpustelpas temperatūra
-10°С -15°С -20°С -25°С -30°С -35°С
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
K5 - Sienu daudzums, kas iziet uz ārpusi
Viena Divas Trīs Četras
1,0 1,11 1,22 1,33
К6 - Telpas tips, kas ir virs aprēķināmā Telpa ar apkuri Siltie bēniņi Aukstie bēniņi
0,82 0,91 1,0
K7 - Telpas augstums
2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m
1,0 1,05 1,1 1,15 1,2

Qт= W/m2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = W
Kur:

Mājas siltuma zudumu aprēķināšanas piemērs.

К1 – Divkāršā stikla paķete К1=1,0
К2 – sienu materiāls (dz./betons, ķieģeļi, siltinātājs) К2=1,0
К3 – Logu un grīdas laukumu atbilstības 20% К3=1,0
К4 – ārpuses temperatūra -20°С К4=1,0
К5 – ārpuses sienu daudzums К5=1,33
К6 – telpa virs aprēķināmās (aukstie bēniņi) К6=1,0
К7 – sienu augstums 2,5 m К7=1,0

Qт=72,5 х 100 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х1,33 х 1,0 х 1,0 = 9642 W

Mājas siltuma zudumi - ir tikai tās siltuma balansa sastāvdaļa. Apskatiet arī nākošas nodaļas - Lietderīgie ieteikumi.

Aprēķināt katlu izmaksas  ar dīzeļdegvielu katlu

Kalkulators dīzeļdegvielas apkures katlu izvēlei

Kalkulators, lai izvēlētos jonu elektrodu katlu vai uzņēmuma BERIL

SIA "BERIL" Ieriku 48, Riga, LV-1084. Talr./fakss 67 501 262, mob. 26 120 100; e-mail:info@beril.lv; www.beril.lv
© Beril 2009. WEB-design by Mfede