Katla telpu ar dīzeļdegvielas katlu izmaksas kalkulators

SIA "BERIL"
Ieriku 48, Riga, LV-1084.
Talr./fakss 67 501 262,
mob. 26 120 100;
e-mail:info@beril.lv;
www.beril.lv

Katla telpu ar BERIL dīzeļdegvielas katlu izmaksas kalkulators
Cena veikalā, Ls Cena ar Jūsu atlaidi, Ls Cena Jūsu klientam, Ls
BERIL dīzeļdegvielas katls jauda   1 0 0
Materiāli katla apsiešanai:   1 0 0
Darbs - katla apsiešana:   1 0 0
Dūmvads:   1 0 0
Darbs - dūmvada uzstādīšana:   1 0 0
Rezervuāri dīzeļdegvielai:   1 0 0
Materiāli rezervuāra pieslēgšanai ar dīzeļdegvielu:   1 0 0
Darbs - rezervuāra pieslēgšana ar dīzeļdegvielu:   1 0 0
Materiāli karstā ūdens (caurteces sildītājs) pieslēgšanai:   1 0 0
Darbs - karstā ūdens pieslēgšana:   1 0 0
Materiāli paralēlai pieslēgšanai pie cieta kurināmā katla:   1 0 0
Darbs - paralēla pieslēgšana pie cieta kurināmā katla:   1 0 0

Preču un darbu summa, kurus Jūs izvēlējāties, sanāk:

0 2 0 0

* transporta izmaksas — atkarībā no izvēlēta darba daudzuma un sarežģītības


SIA "BERIL" Ieriku 48, Riga, LV-1084. Talr./fakss 67 501 262, mob. 26 120 100; e-mail:info@beril.lv; www.beril.lv
© Beril 2009. WEB-design by Mfede