2021. gadā 27.–28.oktobrī notika tiešsaistes Latvijas būvniecības digitalizācijas pasākums – Būvniecības digitalizācijas konference 2021, kur SIA BERIL piedalās kā atbalstītājs.
Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par būvniecības digitalizāciju, mācoties gan no veiksmīgiem piemēriem, gan citu kļūdām starptautiskā līmenī, plašā Latvijas būvindustrijas dalībnieku – arhitektu, projektētāju, būvnieku, nekustamā īpašuma attīstītāju, pašvaldību – lokā.
Mūsu prezentāciju var apskatīt zemāk: